BEROEPSVERENIGINGEN

BEROEPSVERENIGINGEN – LVPW EN RBCZ

Ik ben als psychosociaal therapeut lid van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het RBCZ heeft met de meeste ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten, waardoor mijn consulten (deels) vergoed worden. Zie voor meer informatie “Tarieven”.

LVPW, lidnummer 760
RBCZ, lidnummer 401126R
AGBcode therapeut: 90-046440
AGBcode praktijk: 90-55073

Ik ben tevens gecertificeerd MBCT mindfulness trainer (Mindfulness Based Cognitive Therapy)

Klachten & Geschillen 

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Indien je een klacht hebt, is dit de procedure:

  • bespreek je onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat je van de therapeut verwacht
  • kom je er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor jou niet mogelijk of wenselijk, dan kun je vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris – lvpw.nl
  • leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor jou bevredigende uitkomst, dan kun je je klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg – https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg

Let op: de geschillencommissie neemt jouw klacht niet in behandeling, als je niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.