BEROEPSVERENIGINGEN

BEROEPSVERENIGINGEN – LVPW EN RBCZ

Ik ben als psychosociaal therapeut lid van de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Het RBCZ heeft met de meeste ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten, waardoor mijn consulten (deels) vergoed worden. Zie voor meer informatie “Tarieven”.

LVPW, lidnummer 760
RBCZ, lidnummer 401126R
AGBcode therapeut: 90-046440
AGBcode praktijk: 90-55073

Ik ben tevens gecertificeerd MBCT mindfulness trainer (Mindfulness Based Cognitive Therapy)