STIEFCOACHING

VOOR WIE IS STIEFCOACHING?

Stiefcoaching is bedoeld voor alle leden van een stiefgezin, maar ook voor anderen die met een stiefgezin te maken hebben, zoals ex-partners en grootouders. Voor jongeren in een stiefgezin heb ik een apart coachingstraject ontwikkeld.

WAT BETEKENT STIEF VOOR JOU?

Het woord stiefgezin en vooral stiefmoeder heeft voor veel mensen een nare klank. De variaties samengesteld gezin, bonusmoeder/bonuskinderen klinken vaak fijner. Dat zijn ook mooie alternatieven! Maar er is meestal wat tijd nodig voordat zo’n woord voor iedereen klopt. Daarom gebruik ik meestal het woord stief, omdat het duidelijk is en de relaties precies weergeeft. En juist in stiefgezinnen is duidelijkheid zo belangrijk.

HEB JIJ JE PLEK AL GEVONDEN IN JOUW STIEFGEZIN?

Het kan tijd kosten om je op je gemak te gaan voelen in een samengesteld gezin, omdat er zo veel meer meespeelt dan bij de start van een eerste gezin.

WAT MAAKT EEN STIEFGEZIN ZO ANDERS?

  • Nieuwe geliefden kunnen hun relatie niet rustig opbouwen
  • Kinderen hebben soms moeite met een nieuwe partner van vader of moeder
  • De stiefouder moet nog ontdekken hoe hij/zij deze nieuw rol invult
  • Kinderen en volwassenen kunnen worstelen met hun loyaliteit
  • Kinderen hebben te maken met verschillende opvoedstijlen en gezinsculturen
  • Het bij elkaar brengen van de kinderen van het ene gezin en die van het andere gezin vraagt veel van alle kinderen en volwassenen
  • Pubers in een stiefgezin vinden het vaak extra lastig om hun plekje te vinden
  • Het stiefgezin heeft altijd te maken met minstens één andere ouder (overleden of in de realiteit) en de daarbij behorende familie

Dit zijn een aantal voorbeelden van wat een rol kan spelen in een samengesteld gezin.

THUIS IN JE STIEFGEZIN!

Ik ga er in mijn werk vanuit, dat de liefde die leidde tot jullie nieuwe gezin een goede basis is. Samen bouwen jullie aan een veilig thuis voor iedereen. Als jullie je nieuwe gezin vorm hebben gegeven, kan het veel moois opleveren. Een gezin waarin iedereen zich thuis voelt. Waarin ruimte is voor de emoties en behoeftes van alle gezinsleden. Waar gepraat wordt, gelachen en ruzie gemaakt. Waar ruzies worden opgelost en niet meer leiden tot gevoelens van angst en eenzaamheid.

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG STIEFGEZIN

Stiefgezinnen hebben vaak een paar jaar nodig om zich tot een fijne plek voor iedereen te ontwikkelen. In dat proces wil ik jullie als stiefcoach graag op weg helpen, om jullie samengestelde gezin tot een succes te maken. Ik ga met jullie in gesprek in een sfeer van vertrouwen en veiligheid. We onderzoeken samen welke valkuilen en patronen jullie herkennen. Je ontdekt wat je daar stapsgewijs aan kunt doen. Het vraagt: geduld en begrip voor elkaar. Nu en dan een beetje humor doet ook wonderen.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

Ik werk met het Stiefconcept dat bestaat uit 5 sessies van anderhalf uur, waarin we werken aan de thema’s die in jullie gezin spelen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om individuele consulten af te spreken. In een kennismakingsgesprek van een half uur zullen we samen bespreken wat voor jullie de beste optie is.

KAN IK OOK ALLEEN KOMEN?

Het gebeurt vaak dat de stiefouder zich als eerste meldt. Ook dan kunnen we aan de slag en tijdens het traject merken we of de biologische ouder zich aan wil sluiten. Zelfs als er maar één gezinslid komt, kan er al veel veranderen!

WAAR COACHT ANKE?

Stiefcoaching is ook mogelijk op de locaties Nieuwegein, Tiel en Zaltbommel Ik ben aangesloten bij het landelijk netwerk van stiefcoaches Stief & co.

 

“Ik wilde zo graag een goede stiefmoeder zijn, dat ik me niet realiseerde, dat ik de tijd moest nemen om een band met de kinderen op te bouwen. Ik was te gretig om een liefdevol, nieuw gezin te vormen. Door de coaching van Anke ging ik investeren in het contact met de kinderen. Dat was zo fijn: ze hoefden zich niet meer tegen mij af te zetten. Dat gaf ontspanning voor ons allemaal.”

Suzanne

Suzanne
Ik wilde zo graag een goede stiefmoeder zijn, dat ik me niet realiseerde, dat ik de tijd moest nemen om een band met de kinderen op te bouwen. Ik was te gretig om een liefdevol, nieuw gezin te vormen. Door de coaching van Anke ging ik investeren in het contact met de kinderen. Dat was zo fijn: ze hoefden zich niet meer tegen mij af te zetten. Dat gaf ontspanning voor ons allemaal.”

vrijblijvend kennismaken met Anke?

vrijblijvend kennismaken met Anke?